ZFP GROUP Developer, a.s.

ZFP GROUP Developer, a.s.
se sídlem: Lublaňská 1916/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 24171671
DIČ: CZ24171671
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze sp. zn. B 1758